Какво е GDPR?

GDPR, или ЗЗЛД, представлява Европейски Регламент, създаден с цел установяване на единни стандарти за защита на личните данни. Този регламент дава на гражданите на Европейския съюз по-голям контрол над техните лични данни, като същевременно модернизира правилата. Това помага на предприятията да намалят административната тежест и да укрепят доверието на потребителите.

Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) е част от широкия пакет за реформа на защитата на данните в ЕС, включително и директивата за защита на данните в областта на полицията и правоприлагащите органи.

Кой е засегнат от GDPR?

GDPR засяга всички компании, които събират, обработват или съхраняват лични данни в рамките на ЕС. Дори фирми, базирани извън ЕС, но предоставящи услуги на европейски потребители, трябва да спазват тези правила за своите европейски клиенти. Постепенно се очаква GDPR да има влияние и извън ЕС, като вече има движение в тази насока, особено от страна на големите компании и ИТ гиганти.

Какви са причините за приемането на GDPR?

Съществуват множество причини, които доведоха до приемането на GDPR. Важното е масовата злоупотреба с лични данни, като този случай с Facebook и Cambridge Analytica, където лични данни на милиони потребители бяха неправомерно използвани за манипулиране на изборни процеси. Целта на GDPR е да предотврати такива нежелани действия, като налага строги мерки за защита на личната информация и изисква от организациите да спазват определени процедури за обработка на данни.

За да поясним рисковете от злоупотреба, можем да разгледаме две основни категории:

Обработка на данни за бизнес цели: Тук се включват практики като използването на данните на потребителите за насочени реклами или други комерсиални цели без тяхното изрично съгласие.

Злоупотреба с лични данни: Този вид злоупотреба включва фалшиви уеб страници за събиране на лична информация с цел измами и кражби.

Заключение

GDPR е създаден с цел защита на личните данни на гражданите и укрепване на техните права за контрол над тяхната лична информация. Неспазването на този регламент може да доведе до сериозни последици, включително глоби и загуба на доверие от страна на клиентите.