Какво е Google Analytics 4?

Google Analytics 4 е последната версия на аналитичната услуга, предлагана от Google, предназначена за анализиране на ефективността на уебсайтове и приложения. Тази обновена версия предоставя на потребителите, основно фирми и търговци, възможността да проследяват и анализират данни за ангажираността на потребителите си в различни платформи, включително уебсайтове и мобилни приложения.

Google Analytics 4 използва машинно обучение и изкуствен интелект, за да предвиди поведението на потребителите и да осигури прогнозни показатели за тяхната дейност. Важно е да се отбележи, че GA4 не запазва IP адресите на потребителите, като по този начин зачита поверителността на данните по-ефективно от своя предшественик Universal Analytics.

Защо Google Analytics е важен и Защо трябва да го използвате?

Важността на Google Analytics 4 нараства поради няколко причини. Първо, той е предвиден да се развива и подобрява като стандарт за анализ на данни, което означава, че Google ще продължи да добавя нови функции към тази версия, вместо да създава нови.

С GA4 се въвеждат нови функции, като отчети в реално време, интерактивно табло за управление и възможност за проследяване на различни платформи. Освен това, GA4 се фокусира повече върху потребителя, като събира данни за тяхното поведение от различни устройства в едно потребителско пътуване, вместо да ги разделя на отделни сесии.

GА4 е също така по-задълбочен в зачитането на поверителността на данните, като предоставя на потребителите повече контрол върху това, какви данни се събират и обработват.

Какви са разликите между Google Analytics 4 от Universal Analytics?

  • Google Analytics 4 предлага редица нови функции, които са различни или несъществували в Universal Analytics:
  • Проследяване на допълнителни потребителски показатели като активни потребители и време на ангажираност.
  • Възможност за проследяване на различни платформи, включително уебсайтове и мобилни приложения.
  • Ново табло за управление, което е по-функционално и интерактивно.
  • По-голям фокус върху събирането на данни за потребителски събития, вместо за сесии.

Ето защо е важно да се премине към Google Analytics 4, за да се възползвате от новите възможности и да избегнете загубата на данни от Universal Analytics. Ако имате нужда от помощ с настройката на GA4 или не сте сигурни как да започнете, нашата агенция за уеб дизайн е на разположение да ви помогне. Освен това предлагаме разнообразни услуги като уеб разработка, SEO подобрения и много други.